Zavolajte nám!+421 908 609 666

Optimalizujte svoje procesy pre základné materiály a hotové produkty pomocou minizdvíhača Expresso L2M!

2020.03.20.

Dôležitou súčasťou vyváženej výroby je koordinácia procesov manipulácie s materiálom a zdvíhania.

Manipulácia so surovinami a hotovými výrobkami vo flexotlačiarskom priemysle a v oblasti balenia často spôsobuje problémy kolegom pracujúcim v tomto odvetví. Môžeme v tejto súvislosti hovoriť o odborníkoch pracujúcich v sklade alebo vo výrobnej oblasti.
Našou úlohou je znižovať fyzickú záťaž kolegov a vyvíjať efektívne procesy manipulácie s materiálom na podporu výroby a úspech spoločnosti.
Už nebude boľavý chrbát, práceneschopnosť, výroba bude nepretržitá. Zvýšte atraktivitu svojho pracoviska!
Dobrou správou je, že všetky úlohy možno vyriešiť. Vhodné riešenie alebo riešenia sa vytvoria v závislosti od veľkosti kotúčov a možnosti ich uchopenia a od podmienok pracovného priestoru.

Zdvíhanie, premiestňovanie kotúčov pomocou mobilného zariadenia na podlahe.

Je dokonalé riešenie s vnútorným uchopením do 250 kg, vonkajším uchopením do 500 kg.

Prípadová štúdia:

V popredných spoločnostiach v potravinárskom priemysle Coca Cola, Nestlé hľadali riešenie na veľmi podobnú úlohu. Táto úloha bola nasledovná: Zdvíhanie, otáčanie, posúvanie kotúčov s mobilným riešením.

Kritériá pre výber nástroja boli nasledovné:
  • ľahká manipulácia
  • jednoduchá, bezpečná správa
  • nízka vlastná hmotnosť
  • vymeniteľné náradie na uchopenie navijaku
  • vnútorné uchopenie
  • nízke prevádzkové náklady
  • viacsmenový pracovný poriadok
  • minimálne bezpečnostné riziko
Postup výberu nástroja:
  • Identifikácia presnej úlohy a pracovného prostredia. Potom nasleduje určenie najvhodnejšieho nástroja pre danú úlohu alebo v alternatívnom prípade určenie nástrojov.
  • Ďalším dôležitým krokom je vyskúšanie, otestovanie podobného, už prevádzkujúceho nástroja autorizovanými kolegami.


Riešenie:

100% riešením tejto úlohy bol jedinečný mechanický uchopovač a rotátor kotúčov s ľahkým zdvíhacím vretenom, postavený na hliníkovom podvozku Expresso L2M.

Mobilné minizdvíhače EXPRESSO lift2move ponúkajú personalizované riešenia v manipulácii, ktoré sú individuálne prispôsobené úlohe, mieste použitia, užívateľovi a prevádzkovému režimu. Napríklad vidlice, hroty, valčekové plošiny, valčekové dosky, konzoly pre háčiky a upínacie kliešte umožňujú ergonomicky nakladať Váš unikátny tovar, vybavený pomocou lift2move je všetko možné: zdvíhanie, spúšťanie, otočenie, otáčanie, uchopenie, vylievanie, naklápanie, pridržanie, uvedenie do prevádzky, tlačenie, polohovanie, montáž a ďalšie úlohy. Kontaktujte nás pre viac informácií.